Caramba Intensiv 6285001 Persluchtspray Brandbaar 270 ml

 • Artikelnummer: 805683
 • Fabrikantnummer: 6285001
 • EAN: 4009076285003

Verwijdert de fijnste stofdeeltjes van gevoelige oppervlakken.

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: Caramba
 • Artikelnummer: 805683
 • Fabrikantnummer: 6285001
 • EAN: 4009076285003

Verwijdert de fijnste stofdeeltjes van gevoelige oppervlakken.

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: Caramba

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@29c3b5fb[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Gevaar
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 222: zeer licht ontvlambaar gas
 • H 229: houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P 102: buiten het bereik van kinderen houden.
 • P 210: verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
 • P 251: houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P 211: niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P 271: alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P 261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P 410+412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@29c3b5fb[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Persluchtreiniging