CRC 10732-AI ECO Leak Finder lekzoekspray 500 ml

 • Artikelnummer: 1497129
 • Fabrikantnummer: 10732-AI
 • EAN: 5412386060144

ECO LEAK FINDER is het biologisch afbreekbare lekzoekmiddel met NSF-P1-registratie voor de levensmiddelentechniek. De waterige testvloeistof vormt bij de gasleckage goed zichtbare schuimblaasjes en kan voor alle gassoorten worden gebruikt. ECO LEAK F…

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: CRC
 • Artikelnummer: 1497129
 • Fabrikantnummer: 10732-AI
 • EAN: 5412386060144

ECO LEAK FINDER is het biologisch afbreekbare lekzoekmiddel met NSF-P1-registratie voor de levensmiddelentechniek. De waterige testvloeistof vormt bij de gasleckage goed zichtbare schuimblaasjes en kan voor alle gassoorten worden gebruikt. ECO LEAK F…

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: CRC
Veiligheidsaanwijzingen / EUH-zinnnen EUH 208: Bevat (naam van de sensibiliserende stof). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Inhoud 500 ml
Kleur Transparant
Specifieke geur/geurvlag Neutraal
Soortnaam Lekzoekspray

Technische specificaties

Veiligheidsaanwijzingen / EUH-zinnnen EUH 208: Bevat (naam van de sensibiliserende stof). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Inhoud 500 ml
Kleur Transparant
Specifieke geur/geurvlag Neutraal
Soortnaam Lekzoekspray

Documenten & Downloads

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@72db9f2a[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@79b9e088[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Attentie
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 229: houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
 • H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 102: buiten het bereik van kinderen houden.
 • P 210: verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
 • P 251: houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P 337+313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P 410+412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P 501B: Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijke stoffen

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@72db9f2a[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@79b9e088[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vaak samen gekocht

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Chemisch onderhoud, reiniging algemeen