DataFlash 1521 CD-schoonmaakdoekjes 100 stuk(s)

 • Artikelnummer: 970631
 • Fabrikantnummer: 1521
 • EAN: 4019114015219

100 vochtige schoonmaakdoekjes in handige dispenser, niet-pluizend, met antistatische werking. Voor snel en grondig verwijderen van stof en vingerafdrukken. Voor een ongestoorde werking.

 • Artikelnummer: 970631
 • Fabrikantnummer: 1521
 • EAN: 4019114015219

100 vochtige schoonmaakdoekjes in handige dispenser, niet-pluizend, met antistatische werking. Voor snel en grondig verwijderen van stof en vingerafdrukken. Voor een ongestoorde werking.

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@364146e2[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Gevaar
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 318: veroorzaakt ernstig oogletsel
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 102: buiten het bereik van kinderen houden.
 • P 103: alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P 310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@364146e2[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vaak samen gekocht

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Audio/video onderhoud