FIAP 2906 Algenbestrijding 1 l

 • Artikelnummer: 520516
 • Fabrikantnummer: 2906
 • EAN: 4260063164361

FIAP premiumcare BIO ALGOXAN is speciaal als biologische draadalgverwijderaar en voor het gelijktijdig verwijderen van schadelijke stoffen, zoals nitriet en ammoniak, ontwikkeld. Dit nieuw ontwikkelde premium product zet nieuwe maatstaven op het gebi…

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: FIAP
 • Artikelnummer: 520516
 • Fabrikantnummer: 2906
 • EAN: 4260063164361

FIAP premiumcare BIO ALGOXAN is speciaal als biologische draadalgverwijderaar en voor het gelijktijdig verwijderen van schadelijke stoffen, zoals nitriet en ammoniak, ontwikkeld. Dit nieuw ontwikkelde premium product zet nieuwe maatstaven op het gebi…

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: FIAP

Documenten & Downloads

Let op: gevaarlijke stoffen

Signaalwoord

Gevaar
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 318: veroorzaakt ernstig oogletsel
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P 310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Let op: gevaarlijke stoffen

Vaak samen gekocht

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Vijveronderhoud