Fischer FIS V 360 S HWK G Mortel 1 set(s)

 • Artikelnummer: 477609
 • Fabrikantnummer: 41835
 • EAN: 4006209418352

De fischer FIS V 360 S gereedschapskoffer G bevat 20 cartridges FIS V 360 S en 40 statische mixers. De fischer krachtige mortel FIS V is de universele alleskunner voor de hoogste eisen. De styreenvrije hybride mortel is wereldwijd het eerste systeem …

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: Fischer
 • Artikelnummer: 477609
 • Fabrikantnummer: 41835
 • EAN: 4006209418352

De fischer FIS V 360 S gereedschapskoffer G bevat 20 cartridges FIS V 360 S en 40 statische mixers. De fischer krachtige mortel FIS V is de universele alleskunner voor de hoogste eisen. De styreenvrije hybride mortel is wereldwijd het eerste systeem …

 • Garantie: minimaal 2 jaar
 • Fabrikant: Fischer
Soortnaam Mortel

Technische specificaties

Soortnaam Mortel

Documenten & Downloads

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@34823ebf[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@73d5e3ca[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1fedf9d7[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Signaalwoord

Gevaar
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H 318: veroorzaakt ernstig oogletsel
 • H 317: kan een allergische huidreactie veroorzaken
 • H 315: veroorzaakt huidirritatie
 • H 319: veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H 411: giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P 310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • P 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P 280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P 102: buiten het bereik van kinderen houden.
 • P 101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Let op: gevaarlijke stoffen

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@34823ebf[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-05-CORROSIVE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@73d5e3ca[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-09-ENV-DAMAGE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@1fedf9d7[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Vaak samen gekocht

Vergelijkbare artikelen

Ontdek andere items uit de categorie Bouwmateriaal