Precies meten met IC's

Krachtige halfgeleider-IC's zijn tegenwoordig een onmisbaar component voor haast alle industriële installaties, omdat zij de basis vormen van elke complexe elektronica. Echter zijn deze schakelcircuits heel gevoelig en kwetsbaar voor elektrostatische ontladingen. Niet ontdekte lekstromen kunnen bij onderhoudswerkzaamheden tot foutieve metingen leiden. Hier komt u te weten, hoe u met behulp van de Smart-Ohm-functie van de innovatieve digitale multimeter U1272A van Agilent meetfouten door lekstromen kunt voorkomen.

Ernstig gevaar voor gevoelige IC's: ESD

IC's zijn door hun steeds kleinere uitvoering en de steeds hogere kloksnelheden uiterst gevoelige componenten. Gevaarlijk zijn vooral de elektrostatische ontladingen (Engels: electrostatic discharge/ESD). Tijdens een ESD ontstaan korte potentiaalverschillen in het elektrisch geïsoleerde component. Dit veroorzaakt een hoge stroomimpuls die vaak als een vonk kort zichtbaar wordt. Als gevolg van een ontladingsschade kan het schakelcircuit compleet vernield worden.

Vaak is de oorzaak van elektrostatische ontladingen transportschade, foutieve meetapparaten of wrijvings- of aanrakingsspanningen. Deze worden vaak door mensen niet eens waargenomen, terwijl de gevoelige elektrische componenten al bij een minimale spanning vernield worden. Ter bescherming gebruiken vele fabriekshallen een geaarde vloerbedekking. Bovendien zijn medewerkers vaak verplicht speciale armbanden of jassen voor statische ontlading te dragen. 

Onvoldoende bescherming veroorzaakt beschadiging

In tegenstelling tot de vele voorzorgsmaatregelen bij de productie worden in industriële installaties vaak onvoldoende maatregelen genomen tegen ESD. Daarbij kunnen lekstromen en bewegende opladingen ook binnen productie-installaties schade veroorzaken. Om deze op tijd op te sporen, zijn regelmatige controles van de schakelcircuits die gevaar lopen alsook de aardingsweerstand van de massaleidingen aan te raden.
Deze metingen blijken in de praktijk vaak moeilijk, waar bij gloednieuwe installaties alle aardingen correct functioneren, neemt de aardingsweerstand bij oudere massakabels meestal toe. Foutieve metingen kunnen hierdoor het gevolg zijn. Vooral riskant zijn defecte aardingen. Als deze niet op tijd ontdekt worden, kunnen in installaties gevaarlijke kortsluitingen ontstaan. Onvoldoende bescherming veroorzaakt beschadiging.

In tegenstelling tot de vele voorzorgsmaatregelen bij de productie worden in industriële installaties vaak onvoldoende maatregelen genomen tegen ESD. Daarbij kunnen lekstromen en bewegende opladingen ook binnen productie-installaties schade veroorzaken. Om deze op tijd op te sporen, zijn regelmatige controles van de schakelcircuits die gevaar lopen alsook de aardingsweerstand van de massaleidingen aan te raden.
Deze metingen blijken in de praktijk vaak moeilijk, waar bij gloednieuwe installaties alle aardingen correct functioneren, neemt de aardingsweerstand bij oudere massakabels meestal toe. Foutieve metingen kunnen hierdoor het gevolg zijn. Vooral riskant zijn defecte aardingen. Als deze niet op tijd ontdekt worden, kunnen in installaties gevaarlijke kortsluitingen ontstaan.

Lekstromen gemakkelijk opsporen – dankzij Smart-Ohm-meting

Minimale systeemafhankelijke offset-spanningen in het bereik van 7 mV kunnen al leiden tot massieve meetafwijkingen. Tot nu toe waren zulke lekstromen in gelijkspanningssystemen slechts met veel moeite te bewijzen. Het gevolg: niet ontdekte lekstromen zorgden vaak voor foutieve meetresultaten. Echter is dit nu verleden tijd: met de innovatieve digitale multimeter U 1272A van Agilent kunnen lekstromen dankzij de Smart-Ohm-meting gemakkelijk herkend worden en meetfouten aanzienlijk verminderd worden.

De U1272A is een hand-multimeter met offset-compensatie, de zogenaamde Smart-Ohm-functie. De meter beschikt over een geïntegreerde doorgangstester. Als de Smart-Ohm-functie geactiveerd is, worden twee weerstandsmetingen uitgevoerd. Bij de eerste meting wordt een geringe spanning van 1 mA naar de component gevoerd. De tweede meting wordt zonder stroomtoevoer uitgevoerd. Hierdoor kan een correcte aarding gecontroleerd worden. Uit het verschil van de metingen berekent de multimeter eventuele lekstromen en duidt deze samen met de weerstandswaarde aan. Smart-Ohm geldt voor de weerstandsbereiken 30 Ω, 300 Ω, 3 kΩ en 300 kΩ.

Praktijkgerichte uitrusting voor professioneel gebruik Op grond de omvangrijke uitrusting is de U1272A aan te bevelen als praktijkgerichte handmeter ter controle van productie-installaties en industriële installaties. Omdat naast de Smart-Ohm-functie de meter nog over veel meer meetfuncties beschikt. Hiertoe tellen o.a. spanning, stroom, frequentie, capaciteit, temperatuur alsook doorgangstest mee. Bovendien is het robuuste apparaat beschermd tegen stof en spatwater (IP-beschermklasse: 54) en zelfs met handschoenen nog gemakkelijk te bedienen.

De meetwaarden kunnen door het verlichte display ook bij slechte lichtcondities heel goed afgelezen worden. In luidruchtige omgevingen toont het knipperlicht de doorgangstest. Bijkomend wordt door de geïntegreerde IR- en USB-interface de gegevensuitwisseling gemakkelijk gemaakt en verder voldoet de meter aan alle eisen volgens CAT IV 600 V. Bij de levering van het apparaat zijn de meetsnoeren en een K-temperatuurvoeler met meetadapter inbegrepen.